Chủ nhật, 14/07/2024
Chỉnh sửa ảnh cưới đẹp

Tìm hiểu về thành phần màu sắc của hình ảnh

Đối với một nhiếp ảnh gia hay người chỉnh sửa ảnh, việc hiểu về thành phần màu sắc của hình ảnh là vô cùng quan trọng. Màu sắc là yếu tố tạo nên “cái nhìn” và “cảm giác” của một bức ảnh.
To top

Trả lời