Thứ hai, 20/05/2024
Nghi thức lễ cưới

Nghi thức lễ cưới nhà thờ

Với những ai theo đạo Thiên Chúa, việc tổ chức đám cưới sẽ được thực hiện ở nhà thờ dưới sự chứng giám của chúa và cộng đoàn. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được các nghi thức lễ cưới trong nhà thờ....
04/09/2020 1,222
Phong tục cưới hỏi miền bắc

Phong tục cưới hỏi miền bắc

Ở nước ta, vấn đề cưới hỏi ở mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có sự khác nhau trong phong tục và nghi thức. Vậy phong tục cưới hỏi miền Bắc có những nét đặc trưng gì khác biệt so với những vùng miền khác? 
26/08/2020 1,175
To top

Trả lời